27. jan, 2016

INNLANDSUTVALGET: Sluttrapport 1.oktober 2015

innlandsutvalget.no


Utvalgets mandat

Innlandsutvalgets endelige mandat ble fastlagt 27.1.2014.

• Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet.
• Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen.
• Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen.
• Se på behov for fremtidige kommunikasjonslinjer.

Utvalget har i sitt arbeid vurdert mandatets ulike punkter som en helhet, og som et utgangspunkt for å drøft e og fremme konkrete forslag til forsterket næringsutvikling i Innlandet. Utvalget har blant annet lagt vekt på følgende forhold i tilknytning til mandatets fire punkter.

Turistsjef Gudrun Sanaker Lohne, Trysil, har sittet i utvalget.