23. jan, 2016

Det drar seg til i Nord-Odal: Folket sier nei til vindkraft!

 

NORD-ODAL: Det planlagte vindkraft-prosjektet er blant de heteste samtaletemaer i Nord-Odal for tida. Et klart flertall av nord-odølingene sier nei til planene om vindmøller i bygda.

Det viser en meningsmåling som Infact har gjennomført for Glåmdalen. 51,1 prosent av de spurte sier de er motstandere av E.ON s vindkraftplaner, mens 40,1 prosent sier de er positive til planene. 8,8 prosent svarer at de ikke vet eller har tatt stilling i saken.

Meningsmålingen ble tatt opp onsdag 20. januar. 313 personer over 18 år ble spurt. Infacts fagsjef, Knut Weberg, sier at feilmarginen er maksimalt pluss/minus 5,4 prosent.

Målingen viser at menn er langt mer skeptiske til vindkraftutbygging enn kvinner, og at motstanden er mye større blant unge mennesker enn i den eldre garde.

 

 

 

Kjønnsforskjeller

Mens 57,1 prosent av de spurte mennene svarer at de er imot E.ON s planer om å bygge inntil 47 vindmøller på Songkjølen og Engerfjellet, har bare 44,9 prosent av kvinnene tatt samme standpunkt. 43 prosent av kvinnene sier ja, mens 37,3 prosent av mennene svarer ja.

Selv om langt flere kvinner enn menn er positive til planene, er det flertall imot også på spinnesiden.

Det er også verd å merke seg at langt flere kvinner enn menn ikke har tatt standpunkt i saken.

65 + er mest positive

Vel så interessant som kjønnsforskjellene, er de aldersmessige forskjellene. Motstanden mot vindkraft-planene minsker kraftig med alderen. I aldersgruppen over 65 år er det faktisk flere som er for enn imot vindkraft-utbygging i Nord-Odal.

Motstanden er størst blant de aller yngste. I aldersgruppen 18 til 29 år sier seks av ti spure nei til planene, mens fire av ti er for.

Også i aldersgruppen 30-44 år er det betydelig motstand, men mange i denne aldersgruppen svarer at de ikke vet eller har tatt stilling til denne saken.

Ap delt på midten

Infact har på oppdrag fra Glåmdalen også spurt hva folk stemte ved kommunevalget i fjor høst og satt dette opp mot hva de mener om vindkraft-utbygging.

Med nesten 62 prosent oppslutning ved kommunevalget er Arbeiderpartiet i særklasse det største partiet i Nord-Odal. Av Ap-velgerne som er spurt i målingen om vindkraft, sier 43 prosent ja, mens 45,7 prosent sier de er mot slik utbygging.

11,3 prosent av de spurte svarer vet ikke.

– I vår verden er dette dødt løp, sier fagsjef Weberg i Infact.

Motstand i Høyre

Vel så interessant er svarene fra de som sier de stemte på Høyre ved kommunevalget.

For det er nettopp Høyre som tok initiativet til og fikk gjennomslag for omkampen i kommunestyret om vindkraft-søknaden fra E.ON.

Vår ferske meningsmåling viser at det er flere motstandere enn tilhengere av vindkraft blant de som stemte Høyre ved siste kommunevalg, 44,4 prosent sier de er for vindkraft i Nord-Odal, mens 52,8 prosent sier de er imot.

Størst motstand i Sp

Målingen viser videre at motstanden mot vindkraft-planene er størst blant de som stemte på Senterpartiet ved kommunevalget i fjor høst, mens SV s velgere er mest positive.

– Det er størst usikkerhet knyttet til folk som stemte på de små partiene ved valget i fjor høst, fordi antall respondenter blir relativt mye lavere enn for partiene som fikk stor oppslutning, sier fagsjef Weberg.

En av ti har snudd

Meningsmålingen viser også at nord-odølingene i svært liten grad har endret mening om vindkraft-spørsmålet det siste året.

Bare én av ti spurte svarer at de har endret standpunkt. Her er det ikke store forskjeller verken kjønnsmessig, aldersmessig eller i forhold til partimessig tilhørighet, viser undersøkelsen.

To av ti påvirket av E.ON

Infact har også spurt nordodølingene om 10 millioner kroner i skatteinntekter, samt løfter fra E.ON om åtte millioner kroner til skianlegg og nasjonalt besøkssenter for vindkraft i Nord-Odal, har hatt betydning for deres holdning til vindkraft-planene.

To av ti sier at disse verdiene som E.ON har skissert, har vært avgjørende for at de er positive til planene. 65 prosent sier at dette ikke har vært avgjørende for at de er imot planene.

Glåmdalen 22. januar 2016.

 

*********************************************************************************************

Gleder seg over nei-flertall

NORD-ODAL: La skogen leve jubler over at det er et flertall mot vindkraftutbygging.

– Gledelige tall. Dette støtter vårt syn, sier en fornøyd Hjalmar Nergaard.

Han er en av de mest sentrale i La skogen leve. Den sammensatte gruppen har lenge kjempet mot at det bygges vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet.

– Jeg merker meg blant annet at det er et flertall mot blant de yngste.

– De skal jo bo lengst i Nord-Odal, men har tro på at det er muligheter for kommunen uten vindkraftverk, fortsetter Nergaard.

Han er selv innflytter og påpeker at han derfor ikke har full oversikt over stemningen.

–Uansett opplever jeg at kommunes innbyggere er delt i denne saken, erfarer motstanderen.

Han konstaterer at tilhengerne ikke har vært så synlige som motstanderne, men liker dårlig at La skogen leve skal ha blitt beskyldt for å benytte seg av hersketeknikker i den opphetede debatten.

Selv tør ikke Nergaard riktig ennå å feire at det ikke blir noe vindkraftutbygging.

– Jeg håper på det beste og er glad for det som kommer fram i spørreundersøkelsen.

– Denne saken kan imidlertid slå begge veier, sier Hjalmar Nergaard.

2. oktober 2013 kunne han og andre motstandere juble etter at det ble 14 mot 11 stemmer i favør av et nei. Nå kan stemmetallet bli et helt annet i storsalen i Milepelen, der det også denne gangen kan bli mange tilhørere.

Glåmdalen: 22.01.16.

*********************************************************************************************

Tør ikke tippe utfall

NORD-ODAL: Både vindkraftmotstander Lise Selnes (Ap) og vindkrafttilhenger Finn Egil Sandmo (H) gleder seg over meningsmålingen.

– Undersøkelsen i Glåmdalen bekrefter at det standpunktet jeg har ikke er helt i utakt med befolkningen, sier ordfører Lise Selnes.

Selv om det altså er et flertall mot vindkraftutbygging, er også Finn Egil Sandmo glad for det som kommer fram i målingen.

– Den stemmer godt med inntrykket jeg har. Hadde vi hatt litt mer tid på oss og fått mer fokus på saken, tror jeg enda flere ville sagt ja, sier gruppelederen for Høyre i kommunestyret.

Tirsdag vil de stå i front for hvert sitt syn. Ingen av dem tør å tippe hvilken vei det går.

Svært jevnt

Så jevnt er det få dager før den endelige avgjørelsen.

– I denne saken kan det helle begge veier. Jeg stemte nei sist, og har ikke endret standpunkt, sier Selnes.

– Kommunestyret er nok like delt som befolkningen, og det kan vippe både den ene og den andre retningen, sier Sandmo.

– Det hele er veldig tett, og jeg er spent.

Han varsler at tre av de fire Høyre-representantene vil holde innlegg under møtet i Milepelen, der de vil argumentere for et ja.

Like samkjørte er ikke Arbeiderpartiet, som har rent flertall i kommunestyret. I forrige runde brøt Lise Selnes og to andre Ap-representanter ut av gruppa og sørget for nei-flertall.

Siden den gangen har det vært kommunevalg, og nå er det en ny sammensetning av kommunestyret, noe som gjør det hele enda mer spennende.

Ikke partipisk

– I denne saken er det meninger på kryss og tvers av partigrensene. I Arbeiderpartiet er det ikke aktuelt å bruke noen partipisk, varsler ordføreren.

– Vi har vært åpne og dønn ærlige på at noen i partiet ønsker vindkraftutbygging, mens andre er imot.

Uansett utfall ligger det an til en splittelse både politisk og blant befolkningen.

– Vi må ha respekt for at det er ulike meninger i denne saken, lyder oppfordringen fra Lise Selnes.

Ordføreren sier at man må se på reaksjonen før man vurderer om det er aktuelt å gjøre noe mer for at bygda skal kunne leve med avgjørelsen.

Tirsdag klokka 17 avholdes kommunestyremøtet. Lise Selnes regner med at man vil ha fattet en avgjørelse i løpet av en time.

Glåmdalen 22.01.16.

*********************************************************************************************

Respekterer den politiske prosessen

NORD-ODAL: E.ON konstaterer at det er delte meninger om utbyggingsplanene etter å ha fått presentert målingen.

– Vi kan bare konstatere at det råder delte meninger i kommunen, og at resultatet er ganske jevnt, sier prosjektleder Camilla Rasmusson i E.ON.

Energiselskapet ønsker ikke å gå nærmere inn på meningsmålingen.

– E. ON kommer til å respektere den politiske prosessen. Vi får se hva resultatet blir i kommunestyret 26. januar, og hva olje- og energidepartementet deretter beslutter.

– Vi mener fordelene for kommunen med å etablere en vindkraftpark er større enn ulempene, sier Rasmusson.

Glåmdalen 22.01.16.

*********************************************************************************************

Odølingene fikk mer vind på mølla

NORD-ODAL: – Jeg skjønner ikke denne meningsmålingen. Alle jeg snakker med er motstandere. Er det bare mosokninger som er spurt her?

At fire av 10 nordodølinger skal være positive til vindmøller synes Tor Arne Voll er mer enn merkelig.

– Vi prater mye om vindkraftplanene på arbeidsplassen min i laboratoriet, og der er alle imot vindmøller. Det er alle andre jeg snakker med også, og jeg har inntrykk av at de aller fleste i kommunen er motstandere, sier Tor Arne Voll.

– Nei, det tror jeg ikke, svarer Evy Østli.

– Men i alle sammenhenger er det motstanderne som snakker høyest, og dermed høres best. Noen av dem er som regel mot det meste.

– Lit om det positive

De fikk aldri så lite vind på mølla, hvis det går an å si det slik, de ansatte ved Mapei i Nord-Odal da Glåmdalen la fram Infacts meningsmåling som viser at 51 prosent av innbyggerne er mot utbygging av vindmøller, mens 40 prosent sier ja.

– Er du så overrasket over at 40 prosent av nordodølingene vil ha vindmøller?

– Ja, sier Tor Arne Voll.

– Jeg har ikke snakket med noen som er uttalte tilhengere av vindmøller, og jeg trodde de fleste av dem bodde i Mo.

Gunn H. Johnsrud kjenner heller ikke til så mange på ja-siden. Men som hun sier:

– Det har vært veldig mye propaganda om de negative følgene av en vindmøllepark, men de positive sidene er det kommet fram lite om.

– Ikke så rart: Av positive sider er det jo ikke mye å komme med, mener Tor Arne Voll, og fortsetter:

– Jeg forstår ikke hvorfor kommunestyret skal ta stilling til disse vindmøllene igjen. Kommunen har allerede tatt standpunkt, men så har Høyre fått saken opp igjen. Hadde partiet enda gjort det før valget, men nei da. Etter valget kom dette. Og så fra Høyre, som fikk god oppslutning nettopp fordi partiet sa nei til vindmøller sist.

Evy Østli: – Har det ikke kommet noen positive rapporter fra steder som har bygget vindkraftverk, da?

Voll: – Nei. Det er i så fall fælt få, og ikke fra steder som kan sammenlignes med Nord-Odal.

– De er ikke så stygge

– Jeg tror nå ikke det blir så ille som enkelte vil ha det til, jeg da, mener Evy Østli, og innrømmer at hun er positiv til vindmøllepark, men uten at hun kjenner alle argumentene imot.

– Det kan jo bli ålreit med bedre veier og skiløyper, mener hun.

Voll: – De veiene får vi ikke brukt, og skiløypene kan du bare glemme. Iskastingen fra vindmøllene vil kreve en sikkerhetssone på 600 meter.

– Jeg har vært i mange områder med vindmølleparker, og jeg synes ikke de er så stygge. Støyen har jeg heller ikke reagert på, sier Evy Østli.

Voll: – Spør alle som har hus på Prestberget! Der vil de få støy og skyggekast fra sola. Og eiendommene der vil synke i verdi. Det har skjedd andre steder.

Verre ting enn vindmølle

– Blir det rene uvennskapet mellom dere i Nord-Odal nå, kanskje?

– Man kan jo lure på det når bygda er så splittet. Men det skal vel gå bra. Jeg tror ikke jeg er blitt uvenner med noen på grunn av vindmøllene, mener Tor Arne Voll.

– Jeg gir nå litt blanke i hele vindmølleprosjektet, jeg, sier Gunn H. Johnsrud, og klarer ikke å hente fram det helt store engasjementet verken for eller mot.

– Jeg kunne tenke meg verre ting enn vindmøller.

Glåmdalen: 22.01.16.