18. jan, 2016

Spennende alternativ til vindkraft

www.svt.se


– Idén att odla sjöpung fick jag för några år sedan när ett avfallsbolag sökte mer material att röta till biogas. Jag insåg att om man odlade sjöpung skulle mängden biogas kunna öka samtidigt som man minskar övergödningen i havet, säger Fredrik Norén, marinbiolog och grundare till företaget Marin Biogas.

SVT: 17.10.15.