17. jan, 2016

Harald Klomp: Oklar färdriktning av svensk energipolitik

www.svd.se


- I det korta perspektivet bör marknadsstörande skatter och subventioner omedelbart tas bort, vilket regeringen delvis planerar. Men på längre sikt måste någon svara på frågan ”vem kör?”.

Svenska Dagbladet: 16.01.16.