17. jan, 2016

Vattenfall: Läget är ohållbart

 

HOTADE. Reaktorerna i uppländska Forsmark kan behöva stängas, enligt Vattenfall. 

FAKTA: Kärnkraft snabbavvecklas

  • Sveriges eltillförsel domineras sedan länge av vatten- och kärnkraft.
  • Sedan utbyggnaden på 1970- och 80-talen svarar kärnkraften för över 40 procent av elproduktionen.
  • Men efter att Barsebäck 1 och 2 stängdes 1999 och 2005 efter politiska beslut står nu kärnkraften inför en omfattande snabbavveckling.

Statliga Vattenfall varnar för nedsläckning av hela den svenska kärnkraften, vilket skulle utlösa förluster på tiotals miljarder kronor. Om inte den omstridda effektskatten slopas hotas kraftkoncernens samtliga reaktorer av förtida stängning.

”Det vore förödande för elförsörjningen och dessutom hotas enorma värden. Nu måste regeringen ta sitt förnuft till fånga och agera”, säger Torbjörn Wahlborg..

Han är chef för Vattenfall Generation och ansvarig för bolagets kärnkraftverk. Och han uppger att krisen som skakar den svenska kärnkraften i grunden har förvärrats ytterligare.

”Den nuvarande situationen är ohållbar i längden. Elpriserna på terminsmarknaden för flera år framåt har fortsatt att falla, och med en effektskatt på 7 öre per kilowattimme är det ingen av våra reaktorer som är lönsam.”

Så sent som i september beslutades att två av de fyra reaktorerna i landets största kärnkraftverk, Ringhals, ska stängas i förtid. Strax därefter beslutades att två av de tre reaktorerna även i Oskarshamn, där Eon är huvudägare, ska stängas tidigare än planerat.

De historiska besluten som utlöste förluster på sammanlagt drygt 30 miljarder kronor för ägarna innebär att fyra av landets tio kärnkraftsreaktorer kommer att stängas senast 2020. Först ut att stängas blev Oskarshamn 2, som inte kommer att startas igen trots att den just har moderniserats för mångmiljardbelopp.

Besluten väckte stor oro bland näringslivsföreträdare, inte minst inom den stora elintensiva basindustrin, men även bland en rad oppositionspartier i riksdagen.

Hittills har planen varit att de övriga reaktorerna, som är större och modernare, skulle fortsätta att vara i drift ända in på 2040-talet. Men nu varnar alltså statens eget kraftbolag, som är majoritetsägare i både Ringhals och Forsmark, och därmed kontrollerar fem av de sex återstående reaktorerna, för att även de är hotade. Och läget börjar bli akut.

För att klara nya säkerhetskrav på så kallad oberoende härdkylning som träder i kraft 2020 krävs nämligen stora investeringar i samtliga reaktorer.

”För att hinna i tid behöver vi redan nu under 2016 fatta beslut om nya investeringar på i storleksordningen 4 miljarder kronor. Men som ansvarig ser jag just nu inte att det är ekonomiskt försvarbart att göra de investeringarna”, säger Torbjörn Wahlborg.

Och konsekvenserna skulle bli dramatiska om alla bolagets reaktorer behöver stängas i förtid, anser Vattenfall. Dels skulle den redan krisdrabbade koncernen drabbas av nya jättelika förluster på ”flera tiotals miljarder kronor” när reaktorerna skulle bli värdelösa och värdet på anläggningarna behöva skrivas ned till noll. Enligt Di:s uppskattning handlar det sannolikt om i storleksordningen 35–40 miljarder kronor.

”Det vore en enorm kapitalförstöring. Dessutom skulle Sveriges elförsörjning utan tvekan bli allvarligt hotad.”

Han uppger att det krävs politiska beslut för att rädda den svenska kärnkraften och därmed trygga landets elförsörjning.

”Effektskatten på kärnkraft, som infördes i en tid när kraftbolagen tjänade pengar, måste bort till att börja med”, säger Torbjörn Wahlborg, och tillägger att Vattenfall har ”informerat regeringen om läget för kärnkraften” redan för flera månader sedan utan att något har hänt.

Men trots att regeringen så sent som under 2015 höjde effektskatten, är Vattenfall optimistiskt om att den omstridda skatten som varje år ger flera miljarder kronor till statskassan ska kunna avskaffas.

”Med tanke på de oerhört allvarliga konsekvenserna för landets elförsörjning har jag svårt att se att regering och riksdag kan tänka sig att skatta kärnkraften till döds”, säger Torbjörn Wahlborg.

Men det är inte säkert att ett avskaffande av skatten räcker för att rädda de svenska reaktorerna, hävdar Vattenfall. Bolaget anser också att elcertifikatsystemet, ett stödsystem för storskalig utbyggnad av förnybar el, bör ses över.

”Att fortsätta subventionera in el när det redan är stort överskott är inte bara onödigt utan skadar också marknaden.”

Dagens Industri: 07.01.16.