17. jan, 2016

Kräver krismöte om kärnkraften

 

KRAFT I FOKUS. I september i fjol kom beskedet att reaktorerna 1 och 2 i Ringhals stängs senast 2020. Nu hotar (L) att hoppa av energikommissionen.

Liberalerna hotar att hoppa av energikommissionen och kräver ett krismöte om den svenska kärnkraften. Kravet backas upp av Moderaterna och Kristdemokraterna. 
Men energiminister Ibrahim Baylan lägger locket på.

Torsdagens avslöjande i Di om att Vattenfall varnar för att släcka ned hela den svenska kärnkraften har fått stor uppmärksamhet.

Budskapet är att kraftkoncernens samtliga reaktorer hotas av en förtida stängning om inte den omstridda effektskatten – som regeringen höjde 2015 och som beräknas inbringa drygt 4 miljarder till statskassan – slopas.

Liberalerna är mycket kritiska till regeringens agerande och kommer nu alla kalla till ett extra krismöte, inom ramen för energikommissionen.

”Jag vill kalla till ett krismöte så att vi på en gång kan diskutera den här skattefrågan. Den är helt central för den framtida energiförsörjningen i Sverige”, säger Maria Weimer, Liberalernas energipolitiska talesperson.

Om inte regeringen går med på Liberalernas krav och Vattenfall inleder en avveckling av fler kärnkraftverk hotar partiet att lämna energikommissionen.

”Det finns ingen mening att sitta kvar i en kommission som inte har något att säga till om längre, om vi redan har lagt ned den svenska kärnkraften”, säger Maria Weimer.

Liberalernas krav på ett snabbt möte om kärnkraften backas upp av Moderaterna, som känner en stor oro efter Vattenfalls besked.

”Nu är det upp till bevis för Stefan Löfven”, säger Lars Hjälmered, partiets energipolitiska talesperson.

”Vattenfall sträcker ut handen och säger att de politiska ledarna måste agera, annars är kärnkraften rökt.”

Även Kristdemokraterna vill ha ett snabbt möte för att diskutera kärnkraften och hela upplägget av energikommissionen.

”Vårt första möte i år är inplanerat till den 4 februari, vilket är för sent med tanke på det läge som uppstått. Vi borde ha ett extrainsatt möte”, säger Pernilla Gunther, KD:s energipolitiska talesperson.

Ibrahim Baylan (S), som leder regeringens energikommission, har tidigare öppnat för en diskussion om effektskatten men vill inte kommentera Liberalernas utspel. Det vill inte heller näringsminister Mikael Damberg (S), som hänvisar till Ibrahim Baylan.

”Det är viktigt att de partier som sagt att de är seriösa i energipolitiken ser till att man använder tiden i energikommissionen väl och löser de frågor som behöver lösas”, säger näringsministern.

Lise Nordin, Miljöpartiets energipolitiska talesperson, hänvisar till en tidigare uppgörelse mellan S och MP.

”Miljöpartiet och Socialdemokraterna har enats redan i regeringsöverenskommelsen om att kärnkraften ska betala mer av sina samhällsekonomiska kostnader.”

Vad innebär det? 
”Det innebär en tydlig insikt om att kärnkraften är subventionerad och inte betalar sina samhällsekonomiska kostnader i dag och en ambition att justera det. Effektskatten är ett sätt att kompensera för att kärnkraftsindustrin inte betalar sin egen försäkring i dag.”

För att klara nya säkerhetskrav som träder i kraft 2020 behöver Vattenfall besluta om miljardinvesteringar redan i år. Men då krävs ett besked om sänkt effektskatt, enligt bolaget.

Liberalerna anser att ett första krismöte om kärnkraften måste hållas redan i nästa vecka och vill att även finansminister Magdalena Andersson (S) deltar på mötet.

”Baylan har flera gånger sagt att det här är en fiskal fråga och det verkar inte som att han har så mycket att säga till om där. Då är det viktigt att vi sitter ned med Magdalena Andersson i stället”, säger Maria Weimer.

Dagens Industri: 08.01.16.