17. jan, 2016

Sista reaktorn är hotad

 

HOTAT. Kärnkraftverket Oskarshamn kan tvingas stänga ned sin största reaktor O3 i förtid. 

Nya kraftkoncernen Uniper, ägare i alla svenska kärnkraftverk, slår liksom Vattenfall larm om ett nödläge för kärnkraften och därmed för hela elförsörjningen.
Och en förtida stängning även av den sista och största reaktorn, Oskarshamn 3, kan inte uteslutas om politiska åtgärder uteblir.

”Läget för svensk kärnkraft, och även vattenkraften på sitt sätt, är fortsatt mycket allvarligt. I nuläget handlar det faktiskt om att säkra grundläggande trygghet i svensk energiförsörjning”, säger Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige, ett nybildat bolag som vid årsskiftet övertog ägandet i bland annat den svenska kärnkraften från tyska Eon.

Den förvärrade ekonomiska krisen för kärnkraften, som Di har rapporterat om, har fått stor uppmärksamhet även utanför energisektorn.

Statliga kraftjätten Vattenfalls kärnkraftsansvarige, Torbjörn Wahlborg, skickade i en intervju i Di under förra veckan en nödsignal till regeringen och varnade för nedsläckning av den svenska kärnkraften om inte den omstridda effektskatten slopas.

Förutom de fyra reaktorer som kärnkraftsbolagen beslutade om att stänga under hösten hotas även övriga reaktorer i Ringhals och Forsmark, som bägge majoritetsägs av Vattenfall, av förtida stängning.

Därmed skulle fem av de sex reaktorerna, som enligt hittillsvarande planer ska fortsätta att förse Sverige med en betydande andel av elbehovet ändå in på 2040-talet, riskera stängning långt tidigare. Det skulle riskera att utlösa enorma förluster och hota elförsörjningen.

Utspelet har väckt starka reaktioner från bland andra näringslivsföreträdare och politiker som varnar för hotande elbrist och extrema priser.

Och läget för kärnkraften kan i själva verket bli ännu värre. Även OKG som driver Oskarshamnsverket är nämligen hårt pressat.

Uniper Sverige är majoritetsägare i OKG. Det nya bolaget står inte bara fast vid stängningen av de båda äldsta reaktorerna O1 och O2, som beslutades av Eon under hösten.

Nu uppger Uniper för Di att det finns anledning till oro även för den sista reaktorn i verket, Oskarshamn 3. Det är landets största och modernaste kärnkraftsreaktor som omgärdas av frågetecken sedan den ekonomiska situationen för kärnkraften försämrats ytterligare de senaste månaderna.

Precis som för övriga reaktorer behöver ägarna relativt snart, sannolikt redan i år, ta ställning till om OKG ska investera i oberoende härdkylning. Storinvesteringen är nödvändig för att klara kommande säkerhetskrav, och därmed säkra fortsatt drift efter 2020.

Finns risk för förtida stängning av O3?
”Vi vill inte kommentera investeringsbeslutet i nuläget. Men med de ekonomiska förutsättningarna med låga elpriser och höjd effektskatt och det som inträffade inom svensk kärnkraft förra året utesluter vi ingenting”, säger Roger Strandahl, kommunikationsdirektör på Uniper Sverige.

I likhet med Vattenfall anser Uniper att det kan behövas politiska åtgärder, och då inte minst en sänkning av effektskatten, för att rädda den svenska kärnkraften.

”Kärnkraftsskatten är i dag ett hinder för ekonomisk rimlighet i elproduktionen, likaså skatten på vattenkraften i form av fastighetsskatt. Vi ser gärna att kärnkraftsskatten tas bort”, säger Johan Svenningsson.

Dagens Industri: 14.01.16.