16. jan, 2016

Stängning kan ge elkris. Energiminister oroad.

 

Ytterligare reaktorstängningar hotar att utlösa en kris i elförsörjningen, varnar Svenska Kraftnät. Energiminister Ibrahim Baylan medger att läget är allvarligt, men några besked om konkreta åtgärder lämnas inte.

”Vi kan bemästra stängningen av de fyra reaktorer byggda på 1970-talet som meddelades i höstas. Men om även Vattenfalls övriga reaktorer stängs i förtid då är det klart att elförsörjningen skulle hotas om inte åtgärder vidtas i tid”, säger Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät.

Det statliga affärsverket ansvarar för det svenska elsystemet. Och en snabb stängning av Vattenfalls reaktorer skulle kunna få förödande konsekvenser, inte minst i samband med liknande förhållanden som just nu råder i landet med mycket kallt väder och hög elförbrukning, något som fick elpriserna för torsdagen att skjuta i höjden på nordiska elbörsens spotmarknad.

”I dag skulle vi inte klara oss utan kärnkraften. Det skulle i så fall kunna leda till både extremt höga elpriser och i värsta fall effektbrist och att elkunder i så fall måste kopplas bort”, säger Mikael Odenberg, som anser att kärnkraftens villkor är en mycket viktig fråga för politikerna i den pågående översynen av energipolitiken.

Regeringen tar Vattenfalls nya varningar på största allvar, uppger energiminister Ibrahim Baylan.

”Läget är allvarligt. Vi har redan fått besked om stängning av fyra reaktorer och de kvarvarande reaktorerna är mycket viktiga som en brygga i elsystemet, som dock på sikt bör bli 100 procent förnybart. Med nuvarande låga priser finns tyvärr inga garantier för att inte fler reaktorer kan behöva stängas”, säger Ibrahim Baylan, och tillägger att han för en tät dialog med både Vattenfall och andra stora elproducenter.

Det förvärrade läget för kärnkraften gör det extra angeläget att regeringen och de övriga politiska partierna så snabbt som möjligt kan enas om en ny blocköverskridande energipolitik helst inom ramen för Energikommissionen, som regeringen har tillsatt.

Men vilka eventuella åtgärder regeringen kan tänka sig att föreslå, till exempel att sänka effektskatten som Vattenfall hoppas, vill Ibrahim Baylan inte uttala sig om.

”Regeringen kommer att göra allt den kan för att trygga elförsörjningen, men det är nu också upp till övriga partier att ta sitt ansvar så att vi kan komma överens”, säger han.

Oppositionen levererar dock hård kritik.

”Genom bland annat höjningen av effektskatten har regeringen bidragit till att förvärra det redan utsatta läget för kärnkraften, som är helt nödvändig under många år till. Det är oansvarigt och riskerar att kasta ut Sverige i ett mycket allvarligt läge”, säger Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson (M).

Han uppger att moderaterna liksom flera allianspartier är öppna för att sänka effektskatten på kärnkraften, och även har föreslagit förbättrade villkor för vattenkraften.

”Nu börjar det bli ont om tid och det är upp till bevis för regeringen och Stefan Löfven att agera snabbt, annars kan Sverige tvingas till panikåtgärder för att rädda elförsörjningen.”

Dagens Industri: 06.01.16.