15. jan, 2016

Nena tror mesteparten av vindkraften fremdeles vil komme i Sverige

www.norwea.no


Nenas' vurderinger i følge Montels elsertifikatkonferanse 13. januar 2016.