15. jan, 2016

2015 rekordår for eksport av gass til Europa

gassco.no


Aldri før har det vært levert mer gass til Europa. I 2015 ble det innen Gasscos operatørskap transportert 108 milliarder standard kubikkmeter gass (sm3) fra norsk sokkel til mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Det gir en økning på hele 7 milliarder sammenlignet med 2014.

GASSCO 11.01.16.