8. jan, 2016

Høringssvarene vedr. forslag til bortfall av eiendomsskatt på verk m.m.

www.regjeringen.no


Høringsfristen var 18. 09.2015. Lovforslaget er nå under behandling.