6. jan, 2016

To sparepæretyper trukket fra markedet etter tilsyn

www.nve.no


NVE har gjennomført tilsyn med ti ulike sparepærer. Tilsynet ble gjort ved å teste sparepærene for 13 ulike økodesignkrav som skal være oppfylt før produktene kan CE-merkes og omsettes i EØS-området. Åtte av sparepærene tilfredsstilte kravene, mens to av pæretypene nå er trukket fra markedet.

NVE: Nyheter 06.01.16.