6. jan, 2016

Rapport 89/2015: Vil klimaendringer ta fra oss lyset i lampa? - Kristian Løkke

publikasjoner.nve.no


Rapport om hvordan klimaendringer vil kunne påvirke forsyningen av elektrisk energi. Utgitt av NVE oktober 2015.