6. jan, 2016

Krevende klima for kraftbransjen

forskning.no


Større hyppighet av ising i indre områder av Østlandet

- I høyfjellet, på Finnmarksvidda og i indre områder av Østlandet vil man på grunn av høyere vintertemperatur, økt nedbørsmengde og raske temperaturendringer omkring null grader, få en svak økning i hyppighet av ising på grunn av våtsnø. Ising på høyfjellet vil også kunne øke på grunn av økt nedbør og fordi temperaturen her fremdeles vil være under null.

Forventer økt lyn- og tordenaktivitet på opp mot 25 prosent fram mot 2050

- Lyn og tordenvær har stor betydning på leveringspåliteligheten for elektrisk energi i Norge. I perioden fra 1995 til 2005 var tordenvær årsak til 15-25 prosent av de omgivelsesrelaterte avbruddene i lokalnettet. Ferske studier konkluderer med at forventet oppvarming av atmosfæren, økt luftfuktighet og mer ekstremvær gjør det rimelig å forvente en økt lyn- og tordenaktivitet på opp mot 25 prosent fram mot 2050.

NVE/Forskning.no: 18.11.15.