4. jan, 2016

Omstilling fra olje til grønn industri

www.adressa.no


Adresseavisa 04.01.2016: Kronikk av John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim:

- Å videreforedle kraft i produksjon i Norge er uforenlig med flere utenlandskabler. Vi krever Stortingsbestemte avtaler om billig industrikraft for minst 30 år, med industriforpliktelse om energieffektivitet og produksjon.