4. jan, 2016

40.000 skotske hjem med solenergi

renews.biz


Den samlede solkapasiteten i Skottland steg med 28 prosent i 2015. Ved utgangen av fjoråret var totalen på 179 GW, skriver Renews 30.12. 2015.