31. des, 2015

Emisjon gjennomført i Midtfjellet

 

Aquila Capital ny medeier i Midtfjellet Vindkraft AS

Tirsdag 29. desember signerte det tyske investeringsfondet Aquila Capital avtalen som gjør dem til majoritetseier i Midtfjellet Vindkraft AS. Energiselskapet Buskerud ønsker å redusere sin eksponering mot vindkraft, og selger sine aksjer i forbindelse med emisjonen. Fitjar Kraftlag, Vardar og Østfold Energi fortsetter som eiere. Aquila Capital er fra før en betydelig investor i norsk vannkraft.

Midtfjellet Vindkraft AS eier vindkraftparken Midtfjellet i Fitjar kommune i Hordaland, med en installert effekt på 110 MW og årlig normalproduksjon på i overkant av 320 GWh.  Parken ble bygget i to trinn, og sto ferdig i 2013. Store endringer i kraftprisene etter at investeringen ble foretatt i perioden 2011-2013, medfører at Energiselskapet Buskerud nå realiserer et tap på i underkant av NOK 60 millioner, mens Østfold Energi og Vardar har et beregnet urealisert tap på henholdsvis omtrent NOK 100 millioner og i underkant av NOK 60 millioner.

Eierfordelingen etter emisjonen vil være Aquila Capital 64,84 %, Østfold Energi 18 %, Vardar 13,85 % og Fitjar Kraftlag 3,3 %, med forbehold om mindre justeringer. Partene har blitt enige om å ikke offentliggjøre finansiell informasjon om transaksjonen. Tilrettelegger for transaksjonen har vært Swedbank Norge, og advokatfirmaet Thommessen har vært Midtfjellet Vindkrafts juridiske rådgiver.

«Vi takker Energiselskapet Buskerud for innsatsen som eier i Midtfjellet. De gjenværende norske eierne Østfold Energi, Vardar og Fitjar Kraftlag ser frem til samarbeidet med Aquila Capital. Det tyske investeringsfondet kjenner Norge gjennom sine oppkjøp av blant annet Norsk Grønnkraft og Småkraft, og fremstår for oss som en solid partner i drift og videreutvikling av Midtfjellet, sier Agnar Aarskog, leder av styret i Fitjar Kraftlag og styremedlem i Midtfjellet Vindkraft AS.

Vi er glade for at vi nå har fått på plass et godt finansielt fundament, som sikrer videre drift og utvikling av vindparken, sier Agnar Aarskog.

Ved å kjøpe aksjer i Midtfjellet Vindkraft AS, har vi ytterligere styrket Aquila Capitals tilstedeværelse i det skandinaviske markedet. I tillegg til å identifisere attraktive investeringsmuligheter, tror vi at et langsiktig samarbeid med strategiske, lokale investorer sikrer en profesjonell og langsiktig ledelse. Basert på Midtfjellets gode vindressurser og den justerte finansielle strukturen, som muliggjør en balansering av den økonomiske situasjonen kraftprisen har ført til, er både vi og våre norske partnere veldig positive med tanke på Midtfjellets fremtid, sier Roman Rosslenbroich, CEO og medstifter av Aquila Group.»

Om Aquila Capital

Aquila Capital ble etablert i 2001, og er et ledende alternativt investeringsselskap som tidligere har investert betydelig i fornybar energi i Skandinavia. Aquila Capital er et datterselskap i tyske Aquila Group. For mer informasjon, se www.aquila-capital.com .

Midtfjellet Vindkraft AS: 30.12.2015.