30. des, 2015

Vindturbiner: Små endringer i plassering gir store forskjeller i effekt

energiogklima.no


- Hvordan plasserer man vindturbinene innenfor et gitt område slik at en oppnår størst mulig energiproduksjon?

Energi & Klima: 28.12.15.