30. des, 2015

Felles forskningsløft for vannkraft-turbiner

www.energinorge.no


– Nye belastingsmønstre har gjort at vannkraftturbiner utsettes for økte belastninger som gir generiske problemer med slitasje og brudd. Ettersom det ikke foreligger noen god vitenskapelig forståelse av dette, har flere store vannkraftprodusenter med høytrykks-francisturbiner gått sammen med de store turbinleverandørene Andritz Hydro, Voith, Alstom og Rainpower, Energi Norge og Norsk Vannkraftsenter (NVKS) for å bidra med sin ekspertise og erfaringer, sier rådgiver Leif Basberg i Energi Norge.

Blant vannkraftprodusentene som er med finner man Statkraft Energi, Agder Energi, Sira Kvina Kraftselskap, Skagerak Energi, E-CO Vannkraft, Hydro, BKK, Eidsiva, Otra og Lyse.

EnergiNorge: 18.12.15.