28. des, 2015

Energimeldingen: Presentasjonene fra avsluttende innspillmøte - OED, 9. des. 2015

www.regjeringen.no


3 motstandsgrupper ga på hver sin måte statsråden sitt syn på landbasert vindkraft:

* La Naturen Leve
* Motvind - Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes
* Åseral Nei til Vindkraft

Ingen av de 54 andre innspillene tok til orde for vindkraft på land. Oppsiktsvekkende! Selv ikke NORWEA eller ZERO.