24. des, 2015

Rapport: Europas strømrebeller

I årets Europarapport presenterer vi energiomstilingen nedenfra. Hva skjer når enkeltpersoner går sammen om å skape lokale, bærekraftige løsninger? Når lokalsamfunnet investerer i småskala fornybar energi og løsninger for energieffektivisering?

Last ned rapport: Europas strømrebeller (PDF)

 

I to tidligere rapporter om europeisk energi- og klimapolitikk (se rapportene fra 2014 og 2013) har vi tatt for oss politikkutformingen i samspillet og konfliktene mellom EU-institusjonene i Brussel og medlemslandenes hovedsteder, og analysert drivkrefter i forholdet mellom klima- og energipolitikk.

I årets rapport fokuserer vi isteden på grasrota. Desentraliseringen av energisystemet i Europa utvikler seg til en trend som skaper omveltninger i energimarkedene og påvirker alle aktører. I denne utviklingen spiller lokale initiativer en viktig rolle.

De som har engasjert seg i de lokale satsingene, særlig i foregangsland som Danmark og Tyskland, har oppdaget flere fordeler: Økonomien i lokalsamfunnet bedres, både ved at arbeidsplasser skapes og at avkastningen av naturressurser blir reinvestert lokalt. Lokalt næringsliv blir styrket. Og det å delta er i seg selv givende, utover en økonomisk gevinst.

Desentraliseringen utfordrer etablerte forretningsmodeller og maktstrukturer. Derfor bør det ikke overraske at motkrefter mobiliserer. I flere land har støtteordninger til ny fornybar energi blitt kuttet brått. Den britiske regjeringen har bestemt seg for at store, sentraliserte atom- og gasskraftverk er fremtiden, og dropper fornybarstøtte. Resultatet er at lokale prosjekter skrinlegges. I Spania har regjeringen satt en slags europarekord ved å vedta en skatt som straffer den som produserer sin egen energi med solceller på taket.

Tilrettelegging for deltakelse må med som en faktor både i EU-kommisjonens arbeid med en energiunion og i medlemslandenes energireformer.

Redaktør for årets Europarapport er Olav Anders Øvrebø, redaktør i nettmagasinet Energi og Klima.

Andre bidagsytere:

  • Andreas Hompland, sosiolog og journalist
  • Craig Morris, leder i analysebyrået Petite Planète og hovedskribent i energytranstition.de
  • Anthony Hobley, adm. direktør for tankesmien Carbon Tracker Initiative
  • Bjørn Thorud, ansvarlig for forretningsområdet solenergi iMulticonsult
  • Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i nettmagasinet Energi og Klima

Utgivelsen har mottatt støtte fra Utenriksdepartementets europamidler.

 

Norsk Klimastiftelse: 20.12.15.