24. des, 2015

Elsertifikatkonferansen 2016: Gardemoen 13. januar

 

For annen gang i Montel-regi ønsker vi velkommen til Elsertifikatkonferansen. Tidligere har konferansen vært arrangert av Statnett før Montel tok over stafettpinnen i 2015. Konferansen sist vinter var en viktig begivenhet der mange sentrale problemstillinger knyttet til elsertifikatmarkedet i Norge og Sverige ble diskutert. I januar 2016 vil vi igjen ta opp de mest sentrale utfordringene innen regler, handel, prissetting og prognoser.

Hovedpunkter:

» Status for markedet etter kontrollstasjonen 2015

» Vil utfasing av svensk kjernekraft øke investeringsviljen?

» Harmonisering av regelverket i Norge og Sverige

» Handelsplasser og likviditet. Hvor går utviklingen?

» Fremtidig prisutvikling på elsertifikater og kraft

» Kan vi se en utvidelse av systemet?  

   

Program

09.00 - 09.20 Registrering

09.20 - 09.30 Velkommen og innledning Morten Hegna, Montel og Lars Olav Fosse, Statnett.  

09.40 - 10.10 Elsertifikatmarkedet: Økt støtte og risiko for overinvestering.

Stefan Sanne, green portfolio manager, Bergen Energi AS

10.10 - 10.40 Resultater av kontrollstasjonen og harmonisering av reglene. Effekter for markedsaktørene og investorene.

Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef, NVE og Gustav Ebenå fra Energimyndigheten

10.40 - 11.10 Kaffepause

11.10 - 11.50 Hva skjer fremover med investeringer i vindkraft? Er det noe behov og forutsetninger for et støttesystem 2020 – trengs det i så fall endringer?

Charlotte Unger, vd, Svensk Vindenergi  og Erik Grönlund, Head of Wind Development Sverige, Vattenfall AB

11.50 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.30 Investeringer i norsk vannkraft. Fremtidig utvikling

Magne Fauli, Næringspolitisk rådgiver fornybar energi, Energi Norge  

13.30 - 14.00 Skatteregler og konkurransevridning. Fikk vi det som vi ville i Norge? Hva mangler?

Andreas T. Aasheim, Spesialrådgiver nett og marked, NORWEA.

14.00 - 14.30 Handelsplasser og likviditet. Hvor går utviklingen?  Vurderinger av markedsfunksjonaliteten.

Peter Chudi, Vice President, Svensk Kraftmäkling

14.30 - 15.00 Ettermiddagskaffe

15.00 - 15.30 Elsert og kraft - hvor går prisene fra  2016.

Joachim Jernæs, analytiker, Nena

15.30 - 16.00 Kan vi vente utvidelser av sertifikatmarkedet? – konsekvenser for aktørene

Marius Holm Rennesund, senior analytiker, THEMA Consulting Group

16.10 - 16.40 Panelsesjon: Er vi på rett vei?

Deltakere: Dagens foredragsholdere og Øyvind Rustad, Banksjef/Energidivisjonen, DNB Bank ASA.

Ordstyrere er Gert Mollestad og Anton Tigerstedt, Montel News.

Er du interessert i å delta i diskusjonene, ta gjerne kontakt med Morten Hegna i Montel 

på mortenh@montel.no eller +47 917 57 662

 

Velkommen til Elsertifikatkonferansen 2016.