24. des, 2015

Samarbeidsprosjekt: Skal jobbe med det grønne skiftet

 

BRANDBU: Aud Hove (Sp) og Kari-Anne Jønnes (H) er blant fylkespolitikerne som er valgt inn i styringsgruppa til bioøkonomistrategien for Innlandet.

Bioøkonomistrategi og tiltak for Innlandet er et samarbeidsprosjekt mellom Oppland og Hedmark fylkeskommuner, som ble vedtatt i begge fylkesting i april. Målet er at Innlandet skal ta en sterk posisjon i det grønne skiftet, skriver oppland.no. Arbeidet med å utvikle strategi og tiltak er ledet av en styringsgruppe, med Østlandsforskning som leder for sekretariatet.

Styringsgruppa består av seks politikere og administrative ledere fra begge fylkeskommunene. Innovasjon Norge er innstilt som observatør.

– Dette skal være en strategi med tiltak for fylkeskommunene for å fremme en utvikling av bioøkonomi i regionen. Innlandet har råvarene og ressursene og har ambisjoner om å skape et grønt næringsliv, sier Aud Hove (Sp), leder av komiteen for næring, miljø og klima i Oppland fylkeskommune.

Medlemmene i styringsgruppa er foruten Aud Hove og Kari-Anne Jønnes, Thomas Breen (Ap) fra Hedmark, Rune Øygarden (H), Hedmark, teamleder Trond Carlson, Oppland, fylkessjef Birgit Aasgaard Jenssen, Hedmark og Kristin Malonæs, Innovasjon Norge, Hedmark.

OA: 24.12.15.