19. des, 2015

Vindkraftrettane kan bli selt ut av landet

www.nrk.no


Kritisk til utflagging

Ein som er kritisk til at utlendingar kan handle retten til å bygge ut vindkrafta er fyrstelektor og samfunnsøkonom ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Johannes Idsø.

– Eg meiner vi står føre same situasjon som på starten av 1900-talet, då ein frykta utlendingane skulle ta hand om norske fossar. Då lagde ein lover om heimfallsrettar. Noko liknande burde vi kanskje ha også no for å hindre utflagging, seier han.

– Med kontraktar som forsvinn til utlandet, vil også kontantstraumen kraftverka genererer gå til utlandet i all framtid.

NRK Sogn og Fjordane: 11.12.15.