18. des, 2015

Nord-Odal: Sa ja til omkamp om vindmøller

 

NORD-ODAL: Vindkraft-tilhengerne øyner nytt håp: Kommunestyret i Nord-Odal har vedtatt å behandle vindkraftsaken på nytt.

Det var Finn Egil Sandmo (H) som tok initiativet til å åpne for en lokalpolitisk snuoperasjon. Hans parti var selv blant flertallet som stemte nei til vindkraftverk i forrige valgperiode. Nå har han snudd – og han mener folkemeningen har endret seg i samme retningen.

– Jeg merker et soleklart stemningsskifte blant nordodølingene. Etter at vi gikk ut med at vi ønsker ny politisk behandling av saken lokalt, har jeg fått en utrolig respons. Folk klapper meg på skuldra, og viser tommel opp, sier Sandmo til Glåmdalen.

Han viser blant annet til nettavstemningen på www.glomdalen.no , der ja-siden fikk flertall med 86 mot 12 nylig.

– Hvorfor har dere snudd fra nei til ja i saken om vindmøller?

– I kommunens økonomiske situasjon er det forbedrede tilbudet fra E. ON Wind Norway såpass gunstig at vi bare må si ja. Dette vil gi oss kjærkomne inntekter, og være en garanti for at kommunen kan greie å opprettholde tjenestetilbudet i framtida uten å øke avgiftene vesentlig, understreker han.

Nasjonalt besøkssenter

Ifølge E. ON vil tilskuddet til kommunekassa dreie seg om rundt 250 millioner kroner i løpet av en tiårsperiode – i det vesentlige gjennom eiendomsskatt.

I det siste «tilbudet» til kommunen foreslår dessuten utbyggerne å bidra med åtte millioner kroner til et skianlegg, samt at det lokale driftssenteret for vindkraftverkene utvides til et nasjonalt besøkssenter for vindkraftutbygginger.

– Jeg oppfatter forslaget fra E. ON som forpliktende, og synes det høres fantastisk ut om vi kan få et slikt besøkssenter med tilstrømning fra store deler av landet.

– Hva med naturinngrepene som vindmøllene representerer?

– Jeg er selv en flittig bruker av den lokale naturen, blant annet sammen med barnebarna, og jeg er sikker på at dette vil vi tåle.

Soleklart flertall

Det trengtes bare stemmene fra en tredjedel av kommunestyrerepresentantene for at saken må til ny politisk behandling, men avstemningsresultatet var faktisk overraskende tydelig: Flertallet – 13 av 24 representanter i salen – stemte for at saken skal opp til ny behandling.

Dermed blir det ekstraordinært kommunestyremøte i Nord-Odal i januar, med ja eller nei til vindkraftutbygging som eneste sak til behandling.

Kommer for sent

Arbeiderpartiet var nok en gang delt, men verken ordfører Lise Selnes eller gruppeleder Lasse Juliussen ville ha omkamp om vindkraftutbyggingen.

– Jeg ser ærlig talt ikke forskjellen i det nye tilbudet sammenlignet med det gamle. I realiteten skal vi ta stilling til det samme på nytt. Nok en gang vil jeg si at det er underlig at ikke E. ON kom med sine nye utspill før kommunevalget, slik at spørsmålet kunne blitt et tema i valgkampen – og så kunne velgerne få være med og bestemme, mener ordføreren.

Heller ikke gruppeleder Lasse Juliussen liker timingen – i tolvte time før departementet skal fatte sin beslutning.

– Jeg kan ikke si at jeg har oppfattet samme type stemningsskifte som Høyre sier de gjør, selv om det er mange som mener noe om vindkraftsaken i disse dager. Disse nye signalene fra E. ON burde ha kommet mye tidligere, sa Lasse Juliussen.

 

Vindkraftverk i Nord-Odal

  • E. ON Wind Norway vil bygge omkring 40 vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.
  • Investeringene er kostnadsberegnet til halvannen milliard kroner.
  • Et flertall på 14 representanter sa nei til vindkraftverk, et mindretall på 11 sa ja, da saken var oppe til behandling i kommunestyret i Nord-Odal i oktober 2013.
  • NVE har likevel gitt konsesjon, men det kom inn 32 innsigelser mot vedtaket.
  • Olje- og energidepartementet har nå klagesaken til behandling.
  • E. ON skal ha fått signaler fra departementet om at det eneste som stopper et ja til utbygging er at kommunen har sagt nei.
  • Nå ønsker energiselskapet at saken skal tas opp på nytt og at kommunestyret gir en mer positiv uttalelse.

 

Glåmdalen: 17.12.15.