4. des, 2015

Olav Fjell: Statkrafts investeringskutt klargjøres før jul

 

(Montel) Statkrafts styreleder Olav Fjell sier Statkraft må kutte i sine investeringsplaner som følge av budsjettavtalen. Hvilke prosjekter som skrinlegges vil bli avgjort på et styremøte i midten av desember.

– Det er helt klart at når vi får mindre egenkapital, så kan vi ikke gjennomføre de investeringsplanene vi har lagt opp til tidligere. Vi arbeider nå med å finne ut hvilke investeringer vi ikke kan gjennomføre, og vi skal behandle dette i et styremøte nå i midten av måneden, sier Fjell til Montel.

Etter at styret har bestemt seg vil eieren, Nærings og fiskeridepartementet, bli informert først, og så vil informasjonen bli offentliggjort, ifølge Fjell.

Det var ved fremleggelsen av budsjettavtalen i forrige uke at den svært overraskende beskjeden kom om at regjerings og støttepartiene kutter egenkapitaltilførselen til Statkraft ved å likevel kreve utbytte fra selskapet. Dette kom mindre enn ett år etter at et samlet Storting vedtok å styrke Statkrafts egenkapital med 10 milliarder kroner.

Det har fra flere hold blitt spekulert i at reduksjonen i egenkapital vil føre til at Statkraft må skrinlegge byggingen av det store vindkraftprosjektet på Fosen (1.000 MW).

– Må dere nå prioritere de mest lønnsomme prosjektene?

– Det er helt opplagt at vi ikke kommer til å gjennomføre investeringer som ikke tilfredsstiller
lønnsomhetskravene. Det har vi heller ikke mandat til, og der har vi klare retningslinjer fra eier. Men når det gjelder prioriteringen av lønnsomme prosjekter, så er det mange faktorer som kommer inn. Det skal vi bruke tid på i styremøtet i desember, sier Fjell.

– Hva synes du om at Stortinget i budsjettavtalen sier at dere bør prioritere investeringer i Norge?

– Vi er eid av staten og departementet forvalter eierskapet. Eier har full anledning til å bestemme hva som helst og gi sine direktiver. Så må vi som styre prøve å veie ulike hensyn opp mot hverandre. Det er ikke alltid alle hensyn er fullstendig avstemt når de kommer fra eier, det har jeg erfaring med fra mange selskaper, sier Fjell.

Tatt på sengen
Han legger til at reduksjonen i egenkapital kom helt overraskende på Statkraft og at selskapet ikke hadde fått noen signaler om dette på forhånd av budsjettavtalen som ble presentert forrige mandag.

– Er det uheldig at dette kom rett før dere skal ta investeringsbeslutning for Fosen-utbyggingen?

– Overraskende endringer i rammebetingelsene er alltid problematiske uavhengig av når de kommer. Det er ikke spesielt dramatisk at de kommer nå.

– Svekker forrige ukes budsjettavtale sannsynligheten for at Statkraft kan realisere Fosen?

– Jeg kan ikke kommentere dette nå. Det er nettopp det som er poenget med styremøtet. Vi vet vi ikke kan gjennomføre alle planene vi har lagt, så må vi se på hvilke prosjekter vi ikke kan fullføre, sier Fjell, som anslår at det vil gå fram mot jul før det blir kjent hvilke prosjekter som Statkraft må droppe.

Montel: 2. desember 2015.