4. des, 2015

Tviler på Zeros uavhengighet – DN 02.12.15.

 

Zero er eneste miljøorganisasjon som støtter Havgul Clean Energys havvindprosjekt på Siragrunnen. Zero er også alene om å få økonomisk støtte av nettopp Havgul.

WWF, Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold), Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening kjemper alle for å få stanset Havgul Clean Energys planer om å bygge ut Siragrunnen utenfor Sør-Vestlandet med 28 havvindmøller til en pris på rundt fem milliarder kroner. Miljøorganisasjonene mener Siragrunnen er det verst tenkelige stedet å etablere havvindpark på fordi konsentrasjonen av fugl der er minst 100 ganger høyere enn normalt og fordi skadeomfanget av vindturbiner midt i Norges viktigste fugletrekkrute vil være enormt.

Uavhengighet?

Den eneste store miljøorganisasjonen som støtter prosjektet, er miljøstiftelsen Zero. Zero blir årlig støttet økonomisk av nettopp utbygger Havgul. Administrerende direktør Harald Dirdal i Havgul skriver i en epost til DN at «jeg tror vi har støttet Zero med 20.000 årlig i mange år». Riktig beløp er ifølge Zeros Marius Holm cirka 50.000 kroner årlig.

– I arbeidet mot Siragrunnen har alle de store miljøvernorganisasjonene engasjert seg mot utbygging. Det er en bred allianse. Men vi har altså Zero som står på motsatt side. Og så viser det seg at de mottar støtte fra utbyggeren Havgul Clean Energy. Da må vi spørre oss om deres uavhengighet er ivaretatt, sier generalsekretær Kjetil Solbakken i Norsk ornitologisk forening.

Han mener prosjektet truer viktig naturmangfold fordi det er store fugletrekk forbi Siragrunnen.

– Vi har lurt på hvorfor Zero ikke vil være med oss i kampen for naturmangfold, og vi tenker jo vårt, sier Solbakken.

Biolog og generalsekretær Christian Steel i Sabima håper ikke Zeros forhold til Havgul har påvirket stiftelsens syn på vindkraftplanene på Siragrunnen.

– Det er et kontroversielt prosjekt med potensielt store konsekvenser for blant annet fuglebestander. Det er derfor overraskende at en dyktig miljøorganisasjon som har uttalt at biomangfold er viktig, velger å støtte denne utbyggingen, sier Steel.

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken forutsetter at Zero gjør sine vurderinger uavhengig av hvem som støtter dem.

– Vi er totalt uenig med dem i denne saken. Dette er et av de verste områdene å bygge et vindkraftanlegg på, sier Haltbrekken.

Ikke noe problem

Generalsekretær Nina Jensen i WWF mener det er avgjørende at prosjektene som velges for offshore vindkraftsatsing, ikke får så graverende konsekvenser for naturen som Siragrunnen.

– Det at Zero ønsker å bygge ut Siragrunnen gjenspeiler nok deres tro på prosjektet og ønsket om å få på plass løsningene som gjør at vi kan fase ut fossilt. Zero har også sagt at de mener at de miljø­messige konsekvensene er ­akseptable, og da er det riktig for Zero å støtte prosjektet uavhengig av hvem deres økonomiske ­støttespiller er. Men vi og andre miljøorganisasjoner deler altså ikke konklusjonene om at konsekvensen er akseptabel. Vi mener at miljøkonsekvensene på ­Siragrunnen vil være for store, sier Jensen.

Zero-leder Marius Holm synes ikke dette er problematisk.

– Nei, Zero arbeider for en utslippsfri energisektor, der fornybare energikilder skal erstatte all fossil kraftproduksjon og erstatte brorparten av fossil energibruk i transport, industri og bygg. Norge er en del av Nordsjøregionen, som har en kraftproduksjon dominert av kull. Samtidig sitter vi på Europas beste vindressurser. Vi kan ikke lykkes med å endre dette uten å bygge vindparker, og det er ikke realistisk å lykkes uten innovasjoner som reduserer kostnadene og gjør offshore vindkraft mer konkurransedyktig mot fossilt. Siragrunnen er et slikt innovasjonsprosjekt. Derfor støtter vi dette prosjektet, sier Holm.

Han sier mange aktører innen fornybar energi støtter stiftelsens arbeid og viser til at informasjon om hvem som støtter Zero, er åpent tilgjengelig på deres nettsider.

– Vi opplever ofte at aktører støtter oss fordi vi har en klar posisjon i kampen for en overgang fra fossil til fornybar. Zero har arbeidet for fornybar energi siden oppstarten for 14 år siden. Støtten fra fornybarselskaper kommer som en følge av dette, ikke motsatt, sier Holm, som mener det er «ikke særlig oppsiktsvekkende» at den eneste store miljøorganisasjonen som støtter prosjektet på Siragrunnen, er Zero.

– Vi utgjør fronten i arbeidet for å erstatte fossil energi med fornybar. At vi er uenige med de organisasjonene som utgjør fronten i arbeidet mot utbygging av fornybar energi, er en naturlig konsekvens av dette, sier Marius Holm.

Dagens Næringsliv: 2. desember 2015.