30. nov, 2015

OEDs klagevedtak for Kjølberget

webfileservice.nve.no


LRL har etterlyst OEDs klagevedtak for Kjølberget på NVEs nettside. NVE beklaget, og har lagt dokumentet, samt "vedlegg vedtak OED", ut i dag.

Nå kan dere studere OEDs begrunnelse for hvorfor klagene ble avvist.

Oppdatert anleggskonsesjon legges ut etter 8. desember.