29. nov, 2015

Nye toner fra Norwea vedr. vindkraft og HMS?

www.norwea.no


Et hendelsesregister for kartlegging av ulykker og nestenulykker burde vært opprettet for lengst. I altfor mange år har vindkraftindustrien dekket seg bak manglende registrering, men likevel hevdet at det er svært sjelden ulykker inntreffer når de inntreffer.

Norwea: 13. november 2015.