29. nov, 2015

Glåmdalen: E.ON presser på for kommune-ja

Nord-Odal: Kommunestyrets nei kan være tungen på vektskåla for å stoppe konsesjon for vindkraftutbygging. Nå jobber E.ON intenst for at kommunen tar saken opp på ny.

- Olje og energidepartementet har medelt oss at de er klare for vedtak om konsesjon, og at det eneste hinderet for et positivt vedtak er at kommunestyret tidligere har sagt nei med en liten majoritet, skriver prosjektleder Camilla Rasmusson, E.ON, i en e-post til Glåmdalen.

- Vi håper derfor at kommunestyret vil behandle saken på nytt.

Tidspunktet er neppe tilfeldig. Når E.ON nå kommer med nye fristelser for å få politikerne i Nord-Odal mer positive til vindmøller, er det til et nyvalgt kommunestyre.

Selskapet holdt en orientering på forrige kommunestyremøtet. Mandag kommer de til Sand for å utdype overfor formannskapet.

- Vi holder på med å diskutere avbøtende tiltak og mulige tillegg til kommuneavtalen, men vil ikke gå inn på noen detaljer før vi er enige med kommunen, opplyser Rasmusson.

Millionfristelser

Nord-Odal kommune skriver derimot på sine hjemmesider at E.ON har uttalt at de i tillegg til det som framkommer i kommuneavtalen, vil bidra til et lokalt utdanningssenter om vindkraft knyttet til driftsenteret, noe som også kan gi økt turisme.

- De ønsker også å være med på et spleiselag for nytt skianlegg utenfor vindparken, med fem kilometer belyst grusspor, heter det videre.

- Elisiv Hovig, leder av eiendoms- og samfunnsstaben i kommunen, opplyser at det er snakk om at selskapet bidrar med åtte millioner til et skianlegg til 16 millioner kroner.

I tillegg skal det være enighet om et grunneierfond der 200.000 kroner kan brukes på ulike tiltak årlig.

- E.ON ønsker at kommunen gir en mer positiv uttalelse til departementet, konstaterer Hovig.

Hun er en av dem som har arbeidet tettest opp mot E.ON.

- Litt sent, sukker ordfører Lise Selnes (Ap).

Avgjørelse 2016

Hun var en av dem som stemte imot vindkraft på Songkjølen og Engerfjellet, da flertallet i kommunestyret i Nord-Odal sa nei til utbyggingsplanene.

Nå ligger altså saken i Olje- og energidepartementet, som har det avgjørende ordet.

- OED nærmer seg en konklusjon, men vedtak er ikke ventet før ut på nyåret, påpeker Nord-Odal på sine hjemmesider.

- Departementet har i møter med konsesjonær E.ON uttalt at de i sin behandling legger vekt på vertskommunens sin holdning, bekrefter kommunen.

Nord-Odal kommune har både vedtatt en negativ høringsuttalelse og levert innsigelse til konsesjonen. Nå er spørsmålet om saken vil komme opp igjen på ny.

- Å ta saken opp igjen er ikke aktuelt, sier ordfører Lise Selnes bestemt.

Det som derimot kan skje, er at et nødvendig antall medlemmer av kommunestyret krever ny behandling. Uten at det foreløpig har skjedd.

Kilde: Glåmdalen 28.11.15.