23. nov, 2015

Hesstvedt svarer Stavanger Museum - i Aftenbladet

"Det er derfor nærliggende å mene at ett vindkraftverk på Siragrunnen er bedre enn fem vindkraftverk på land...", skriver Hesstvedt. Hvorfor fortsetter man å bygge landbaserte vindkraftverk da? Nei, Hesstvedt. En slik argumentasjon holder ikke. Og vi er oppe på morran! For øvrig klarer nok NVE å forsvare seg selv med hensyn til Miljødirektoratets konklusjoner i henviste rapport, som har vært harde å svelge for vindindustrien.