22. nov, 2015

DNT etterlyser nasjonal landskapsstrategi

www.dagsavisen.no


Temmet villmark

KOMMENTAR: Bit for bit forsvinner Norges villmark. Nå roper Turistforeningen varsku.

Dagsavisen: 21.11.15.