22. nov, 2015

Stans klimakvotekjøpene

www.dagsavisen.no


- SV ber regjeringen stanse alle nye klimakvotekjøp. Venstre og KrF vil stille strengere krav.

Dagbladet: 20.11.15.