22. nov, 2015

Klimakvoter: Staten har tjent 3,5 milliarder på kvotesalg mellom 2008-2014

www.tu.no


- I statsbudsjettet kommer det fram at statens inntekter fra salg av klimakvoter i det europeiske kvotemarkedet er ventet å skyte i været til 1.854 millioner kroner neste år.

TU: 19.11.15.