17. nov, 2015

Skader på vindkraftverk som følge av lynnedslag


"Allerede 2007 hadde over 10 prosent av de nye vindturbinene på Smøla fått skader på hovedlageret som da måtte byttes. Det ble konkludert med at brannskadene på rullene skyldes lynstrømmen", skriver Asle Schei.