17. nov, 2015

Lars Thue: Kodet politikk

EUs nettkoder er et røykteppe for betydelige maktforskyvninger.

Klassekampen: 14.11.15.