17. nov, 2015

24. november lanseres Naturindeks for Norge 2015

www.xn--miljdirektoratet-oxb.no


- Naturindeks for Norge viser status og utvikling for biologisk mangfold. Ved å studere endringer i naturindeksen over tid kan vi få pekepinn om hvordan vi ligger an i forhold til målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

Miljødirektoratet: 09.11.15.