4. nov, 2015

Vindkraftutbygging i skogsområder: Økonomiske ringvirkninger for grunneiere

brage.bibsys.no


«Vindkraftutbygging i skogsområder - økonomiske ringvirkninger for grunneiere ved utbygging av infrastruktur. En vinn-vind situasjon?»

Avsluttende masteroppgave av Henrik Langbråten, datert 14. mai 2013. Studien omhandler Raskiftet vindkraftverk.