31. okt, 2015

Raskiftet: Detalj- og MTA-plan lagt ut på høring

www.nve.no


Detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen for Raskiftet vindkraftverk er nå lagt ut på begrenset høring. Diverse dokumenter finner du ved å følge linken.

NVE: 30.10.15.