25. okt, 2015

Vannplaner ikke i tråd med regelverk

www.energinorge.no


"Det er behov for bedre nasjonal styring av prosessen med regionale vannforvaltningsplaner. Dette må til for å unngå at det settes miljømål som forutsetter redusert fornybar energiproduksjon – uten at den lokale miljønytten og kostnadene for samfunnet avveies grundigere", mener Energi Norge.

EnergiNorge: 25.10.15.