23. okt, 2015

Sverige høyner ambisjonsnivået for fornybar kraft

www.riksdagen.se


Svenske Riksdagen sa ja til regjeringens forslag om å høyne ambisjonsnivået for fornybar kraft onsdag. Du kan se opptak fra debatten.

Riksdagen: 21.10.15.