23. okt, 2015

Infraljud från vindkraftverk gör människor sjuka

www.abounderrattelser.fi


- Vindkraftverk producerar infraljud som kan orsaka allvarliga hälsomässiga olägenheter. Infraljud från vindkraftverk sprider sig över avstånd på till och med tiotals kilometer. Detta har bekräftats genom mätningar utförda i Finland.

ÅU.fi: 21.10.15.