22. okt, 2015

Ny rapport (studentprosjekt 2015) «om lyn og lyns påvirkning på det norske kraftnettet»

www.nve.no


- På oppdrag fra NVE har studenter fra sivilingeniørstudiet i Energi og Miljø på NTNU analysert mengden driftsforstyrrelser i nettet grunnet tordenvær. De undersøkte også hva nettselskaper gjør for å beskytte anleggene sine mot lynoverspenninger. Resultatene er presentert i rapporten "Om lyn og lyns påvirkning på det norske kraftnettet".

Store forskjeller fremkommer mellom geografiske områder. Sør- og Østlandet opplever store mengder lyn på sommerhalvåret, og har mange driftsforstyrrelser i forbindelse med varmt sommervær. Kyststrøkene er mer utsatt for ekstremvær, og opplever i tordenværstunge år, som 2014, mange lynnedslag. Ofte i forbindelse med vinterstormer.

NVE: 22.10.15.