22. okt, 2015

Tordenvær er en betydelig årsak til strømbrudd

www.nve.no


- Fra 2009 til 2014 var tordenvær i gjennomsnitt årsak til over to tusen driftsforstyrrelser i strømnettet hvert år. Det betyr at én av fem driftsforstyrrelser skyldes lyn. I 2014 forårsaket lyn over 4000 driftsforstyrrelser, tilsvarende en av tre driftsforstyrrelser det året.

NVE: 22.10.15.