19. okt, 2015

Denne vindmølla produserer kun strøm for kråka

www.nordlys.no


- Historien om vindmølla er historien om korrupsjonsmistanker, gjenstridig lovverk og tapte illusjoner. Akkurat nå er det historien om en vindmølle som kan produsere 550.000 kilowattimer i året, men som kun leverer strøm til nærmeste nabo - hotellet.

Nordlys: 03.11.13.