19. okt, 2015

Undersöker belysningens effekter på människor

www.energimyndigheten.se


- Samspelet mellan människan och miljön är mer komplex än man kan tro. Känslomässiga faktorer spelar stor roll i vårt beteende.

Energimyndigheten: 8. oktober 2015.

Hva da med hinderlys i lysfattige miljøer?