19. okt, 2015

Statnett: Nordlinkbegrensninger til 2022

www.vindkraftnytt.no


Statnett bekrefter overfor Montel at selskapet regner med at også Nordlinkkabelen vil møte kapasitetsbegrensninger etter den vil bli satt i drift i 2020.

– Vi har lagt til grunn at begrensninger kan ha en årlig virkning på 510 prosent reduksjon i flaskehalsinntektene de første årene, og at reduksjonene vil være avtagende frem til 2022, skriver konserndirektør Håkon Borgen i en epost til Montel.

I forrige uke ble det kjent at den planlagte oppstarten i 2022, av den viktige Südlinkforbindelsen mellom Nord og SørTyskland, vil bli forsinket på grunn av ny tysk planleggingslovgivning.

Montel: 14.10.15.