16. okt, 2015

Laveste kraftpriser på 15 år

www.nve.no


Ikke siden 2000 har kraftprisene i Norge vært like lave som i tredje kvartal i år. Sen snøsmelting og mye nedbør hittil i år forklarer de lave prisene. Aldri før har kraftmagasinene blitt fylt opp raskere.

NVE: Pressemelding 15.10.15.