16. okt, 2015

Klimaendringene gjør norsk vannkraft mer verdifull

www.nve.no


Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud: "Et spørsmål vi nå må stille oss, er hvordan kraftsystemet bør utvikles for at vi skal få mest mulig glede av det økte tilsiget."

Mer nedbør som følge av klimaendringene, gjør at vannkraftpotensialet øker. Det betyr at norske vannkraftverk i framtiden kan produsere mer strøm enn i dag. Tilsiget fordeler seg også jevnere gjennom året, noe som reduserer faren for tomme magasiner og strømknapphet.

NVE: 15.10.15.