15. okt, 2015

Statsråd Tord Lien åpnet NVEs energidager

www.regjeringen.no


- Det skjer store endringer i energisektoren. I verden rundt oss produseres det stadig mer fornybar kraft, men mesteparten av denne produksjonstilveksten er uregulerbar. I Norge er energiproduksjonen fornybar, og i all hovedsak også regulerbar. Dette gir oss et konkurransefortrinn som vi kan bygge videre på, sier olje- og energiminister Lien.

Regjeringen: 15.10.15.